Vydáváme měsíčník o ochraně rostlin Agromanuál

Profesionální ochrana rostlin. Aktuální tabulkové přehledy použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých plodinách. Nové registrace. Informace a etikety nově registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Praktické informace. Ochrana plodin, odolnost odrůd vůči chorobám, karenční choroby, správná výživa rostlin.

>>> objednávejte zde

Vydáváme a prodáváme odborné publikace pro zemědělce, zahrádkáře a agronomy

Katalog přípravků na ochranu rostlin 
Podrobné a přehledné informace o možnostech použití přípravků na ochranu rostlin. Obsahuje návody pro řešení ochrany v obilninách, kukuřici, cukrovce, bramboru, luskovinách, řepce, hořčici, slunečnici, máku, kmínu, lnu, jetelovinách, travách a lučních porostech.

Katalog přípravků na ochranu zeleniny
Podrobné a přehledné informace o použití přípravků v zelenině. Obsahuje řešení pro ochranu kořenové, listové, košťálové, plodové, cibulové a luskové zeleniny.

Katalog přípravků na ochranu sadů a vinic
Podrobné a přehledné informace o účinnosti přípravků na ochranu rostlin. Jabloň, hrušeň, broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, rybíz, angrešt, maliník, jahodník, vinná réva.

Škodlivé organismy ječmene. Abiotická poškození, choroby, škůdci.
Publikace shrnuje hlavní abiotické a biotické poruchy ozimého a jarního ječmene. Kniha má formu barevného atlasu s vyobrazeními a odborným popisem ekonomicky významných škůdců, chorob a abionóz spolu s naznačením možných řešení v oblasti přímé i nepřímé ochrany této plodiny. Autor: Ing. Vít Bittner

Semenářská kontrola
Přehled problematiky vedení semenářských porostů a jeho zakotvení v platné legislativě. Kompletně popisuje principy semenářské kontroly, jejího provádění a požadavky na osoby vstupující do tohoto procesu. Celobarevná publikace o rozsahu 66 stran.Autor: Ing. Miroslav Houba, CSc.

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin
Základní informace o zdravotním stavu rostlin, sklad. škůdcích, povolených výskytech těchto organismů, metodách zkoušení a účinného ošetření osiva, včetně přípravků v současné době povolených. Obsahuje metodiku zkoušení zdrav. stavu osiva a sadby. Autor: Ing. Jitka Chadová, ÚKZÚZ odbor osiv a sadby.

Ochrana trávníků proti chorobám, škůdcům, plevelům a abiotickému poškození
Souhrn informací o nejčastěji se vyskytujících chorobách trávníku, škůdcum, plevelům a abiotickému poškození. Autoři: Ing. Bohumil Cagaš, CSc., Ing. Jan Macháč.

Řepka olejka v českém zemědělství
Komplexní pěstitelská technologie řepky olejky od Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. V publikaci jsou obsaženy podrobné návody pro řešení celé problematiky pěstování řepky od výběru osiva a setí až po sklizeň a prodej produkce. Rozsah: 180 stran.Vydavatel: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Rok vydání: 2005

Technologie pěstování a sklizně chmele (DVD)
Český chmel – žatecký poloraný červeňák byl a stále je významnou hospodářskou plodinou, která má v celém světě dlouhou tradici. Počet kapitol: 18 + 1 (DVD), cca 70 min.Autoři: Ing. Přemysl Štranc, Ing. Radovan Chaloupský. Vydavatel: Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze

Evidence používání přípravků na ochranu rostlin
Podle zákona č. 326/2004 Sb. je povinnost vést evidenci používání přípravků na ochranu rostlin. Vedení evidence novelizuje vyhláška č. 371/2006 Sb., platná od 1. 1. 2007.

Evidence používání hnojiv
Podle zákona č. 156/1998 Sb. je povinnost vést evidenci používání hnojiv. Vedení evidence po novelizaci upravuje vyhláška č. 91/2007 Sb., platná od 1. 5. 2007.

Evidence výskytu škodlivých organizmů ve skladech.
Vedení evidence upravuje vyhláška č. 328/2004 Sb. Rozsah evidencí 40 stran A4. Baleno po 3 sešitech.

>>> A mnoho dalších publikací si můžete objednat zde

Napsat komentář